Vermeer Centrum Delft

Vermeer Centrum Delft

Het Vermeer Centrum Delft (VCD) is een bruisende locatie in de historische binnenstad van Delft. Dankzij de inzet van ruim 70 enthousiaste vrijwilligers ontvangen wij jaarlijks meer dan 50.000 betalende bezoekers en werken wij dagelijks aan het uitdragen van Vermeer en zijn werk in Delft.

Stichting Vermeer Centrum Delft

Fiscaal nummer: 818502046
Voldersgracht 21
2611 EV Delft
015-2138588
info@vermeerdelft.nl

 

Doelstelling

  • Het nemen van initiatieven en het organiseren van activiteiten met de bedoeling permanente aandacht te geven aan het feit dat Delft de geboorteplaats is van Johannes Vermeer, en dat in de ruimste zin van het woord;
  • Het beschermen van de getuigenissen aan Johannes Vermeer, en dat in de ruimste zin van het woord;
  • Het verzamelen, behouden, registreren, onderzoeken en presenteren van voorwerpen en documentatie, gerelateerd aan Johannes Vermeer, en dat in de ruimste zin van het woord;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Directeur-bestuurder

H.J. (Herman) Weyers

Raad van Toezicht

Ir. J.M. (Boy) van de Wiel
R. (Rob) de Man RA
Mr N.P.O. (Peter) Ruysch
J.L.M. (Jeroen) Beelen
W.J.M. (Willem) van Mierlo

ANBI

Het Vermeer Centrum Delft staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het centrum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het centrum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. 

 

jaarverslag-2022-financieel-en-bestuurlijk.pdf

jaarverslag-2021-financieel-en-bestuurlijk.pdf