Comité van aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vermeer Centrum Delft bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt.

o Drs. E. (Ehsan) Turabaz, manager International Sales, Inter IKEA Systems B.V.;
o Mevrouw J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Delft;
o Prof. Ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben, Rector Magnificus van de TU Delft;
o Dr. G.J.M. (Gregor) Weber, hoofd afdeling Beeldende Kunst Rijksmuseum, Amsterdam;
o Mr. H. (Hein) van Oorschot, NHTV Breda University of Applied Sciences.

Menu
NL EN