Comité van aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vermeer Centrum Delft bestaat uit een groep mensen die de organisatie een warm hart toedraagt.

o Drs. E. (Ehsan) Turabaz, Manager International Sales, Inter IKEA Systems B.V.;
o Mr. Drs. G.A.A. (Bas) Verkerk, burgemeester van Delft;
o Prof. Ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben, Rector Magnificus van de TU Delft;
o Mevrouw J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart, directeur/bestuurder Ronald McDonald kinderfonds (en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);
o Dr. G.J.M. (Gregor) Weber, hoofd afdeling Beeldende Kunst Rijksmuseum, Amsterdam;
o Dr. A.K. (Arthur) Wheelock, Curator of Northern Baroque painting, National Gallery of Art, Washington, DC, USA;
o Mr. H. (Hein) van Oorschot, NHTV Breda University of Applied Sciences;
o Mevrouw T. (Tracy) Chevalier, schrijfster (van onder meer ‘Girl with the pearl earring’).

Menu
EN NL